cloudy
Teraz:
 +3ºC
pochmurno
Max:  +4ºC,  Min:  -3ºC
Polski
English
Deutsch
Pусский
Français

Zabytkowy Ogród Muzeum otwarty jest codziennie od świtu do zmierzchu.
W tym czasie można bezpłatnie zwiedzać następujące obiekty: Amfiteatr, Świątynia Sybilli, Świątynia egipska, Wodozbiór oraz pozostałe obiekty i rzeźby znajdujące się na terenie ogrodów.

 

Chcesz być powiadamiany o wydarzeniach w Łazienkach Królewskich?

 

Komunikator - Artyści w ŁazienkachObiektyObiektyWirtualny spacer po Łazienkach Królewskich w WarszawieAplikacja mobilna

Dofinansowanie przez NFOŚiGW inwestycji prowadzonych w Muzeum Łazienki Królewskie

logo-nfosigw.jpg

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie

31.01.2012 r. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja wraz
z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie – Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Prace termomodernizacyjne będą realizowane w latach 2012-2013.

Przewidywany, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 207 600 PLN, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 817 600 PLN.

Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu Modernistycznego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

28.03.2013r. podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 1 625 647,00 zł, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 463 082,00 zł. Prace rewitalizacyjne obejmują część Naturalistyczną
i Geometryczną Ogrodu Modernistycznego. Prace zostały zakończone  jesienią 2014 roku.

Rewaloryzacja Stawu Południowego Górnego wraz z kanałem oraz realizacja projektu obsadzeń skarp wzdłuż stawu i kanału na południe od Mostka Kaskadowego na terenie zabytkowego Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

14.07.2014r. została podpisana umowa z NFOŚiGW  o dofinansowanie realizacji tego projektu. Całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wynosi 1 956 995,00 zł, w tym kwota dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości 1 761 296,00 zł. Prace zakończono wiosną 2016r.

,, Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”

27 lutego 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została Umowa  o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,, Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Dzięki otrzymanym środkom pracami konserwatorsko – rewaloryzacyjnymi objęty zostanie teren ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. 

Alejki parkowe na tym obszarze, które w chwili obecnej są w bardzo złym stanie technicznym objęte zostaną modernizacją. Zieleń istniejąca  wzbogacona zostanie w kwitnące nasadzenia roślin runa oraz nasadzenia nowych krzewów. Na obszarze tym utworzona zostanie ścieżka edukacyjna, której głównym celem i zadaniem będzie propagowanie ochrony owadów pożytecznych i ptaków, które tak licznie odwiedzają nasz ogród. W bliskiej lokalizacji nowych alejek pojawią się nowe elementy w zabytkowym ogrodzie m.in. hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Ośrodek Edukacji Muzealnej będzie miał możliwość przeprowadzenia niezwykle ciekawych warsztatów edukacyjnych w terenie, gdzie  poprzez bezpośredni kontakt z wszystkimi elementami przyrody poszerzona zostanie wiedza oraz świadomość odbiorców jak ważnym aspektem jest ochrona przyrody oraz wspomaganie siedlisk przyjaznych owadom pożytecznym i ptakom. Zakończenie prac rewitalizacyjnych tej części ogrodu zaplanowano na jesień tego roku. W ramach przyznanej dotacji pracami konserwatorskimi objęty zostanie również  okazały i cenny drzewostan parkowy. Zakres tych działań obejmował będzie wykonanie niezbędnych cięć sanitarnych w koronach drzew oraz wykonanie stabilizacji koron poprzez zastosowanie wiązań stabilizujących korony oraz podpór.

Dzięki przyznanym środkom zakupiony zostanie również  system cieniujący naszą cenną kolekcję roślin tropikalnych. 

Prace nad realizacją przedsięwzięcia są w trakcie procedur przetargowych.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 203 752 PLN w tym kwota otrzymanego dofinansowania to 893 539 PLN.

 

  ,, Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”

23 marca 2017 roku Muzeum Łazienki Królewskie Podpisało Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa                 i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”. Zakres szczegółowy przedsięwzięcia obejmuje gospodarkę zabytkowym drzewostanem, usunięcie drzew martwych bądź szczególnie niebezpiecznych będących w zaawansowanej fazie zamierania oraz nasadzenie drzew zastępczych w miejscach w których usunięto drzewa. W ramach zadania zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ogrodniczy, który dzięki dostosowaniu do warunków zabytkowego ogrodu nie będzie miał negatywnego wpływu na substancję zabytkowego ogrodu. Sprzęt dzięki odpowiedniemu ogumieniu i masie będzie mógł być wykorzystany przy pracach pielęgnacyjno – konserwatorskich w obrębie cennego drzewostanu.

 Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia wyniesie 798 680,00 zł, kwota dotacji 590 349,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia II kwartał 2018 roku.

 
« powrót
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X